Krzyż TAU
Instalacja świetlna  / objekt
dla C:hUmaNITY podczas Dnia Katolika 2016 Lipsk