Święty Filip Neri
"Święty Filip Neri" 2015, fasada plebanii Liebfrauen, Lipsk
drewno lipowe, sznur
ok. 180 cm